Menu Zavřeno

Co potřebujte k přihlášení vašeho dítěte?

  1. Dejte o sobě vědět a informujete vedení I. turnusu viz KONTAKTY. Odpoví vám na případné dotazy a poradí.
  2. Od praktického lékaře budete potřebovat- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (pokud jej mít nebudete, nebude možné vaše dítě přijmout).
  3. Přihlašujte zavčas!!! Kapacita dětí se řídí kapacitou stanů a ta je pevně dána. Neradi říkáme, že už je plno a vaše dítě nepřijmeme.

 

Vyplňte přihlášku a odešlete/odevzdejte ji na DEZA a.s., případně e-mailem p. Vašulínové: m.vasulinova@deza.cz.

Přihláška na tábor a dokumenty potřebné k účasti dítěte na táboře

Závazná přihláška na letní dětský tábor Trubiska

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

 

Informace pro rodiče

Informace a pokyny pro rodiče a zákonné zástupce účastníka letního dětského tábora TRUBISKA

Informace pro rodiče