Menu Zavřeno

Co potřebujte k přihlášení vašeho dítěte?

  1. Dejte o sobě vědět a informujete vedení I. turnusu viz KONTAKTY. Odpoví vám na případné dotazy a poradí.
  2. Vyplňte přihlášku a odešlete/odevzdejte ji na DEZA a.s., případně e-mailem p. Radce Skýpalové viz. sekce KONTAKTY.
  3. Od praktického lékaře budete potřebovat- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě (pokud jej mít nebudete, nebude možné vaše dítě přijmout).
  4. Přihlašujte zavčas!!! Kapacita dětí se řídí kapacitou stanů a ta je pevně dána. Neradi říkáme, že už je plno a vaše dítě nepřijmeme.

Do 31.3.2019  je možné přihlašovat pouze děti zaměstnanců DEZA a.s., pro ostatní zájemce bude možné podání přihlášky od 1.4.2019.

Přihláška na Trubiska rok 2019