Menu Zavřeno

Táborové nástupiště je místo, kde se všichni sejdeme několikrát během dne. Odehrávají se zde všechny velké plánované denní nástupy (ranní, odpolední a večerní), zároveň také i rychlé organizační nástupy – za předpokladu, že nám to počasí umožní. Uprostřed nástupiště stojí vždy vedoucí a instruktoři, kolem nich dokola seřazené děti podle jednotlivých družin. Nad nástupištěm vlaje vždy družinová vlajka, kterou si děti samy kreslí. Vlajka rovněž udává, která skupina má daný den službu. Děti jsou velmi akční a kreativní a tak za ta léta už snad nezůstal ani jeden kamínek na svém původním místě. Dokonce mohou nástupy trvat až neskutečných, vyčerpávajících 15 minut, a proto všichni milují opíraní o stany nebo velmi nenápadné posedávání – to musí být muka stát chvíli a poslouchat někoho, nemyslíte ? Na nástupišti probíhají mimo jiné i některé hry.